umowa o dzieło

Wszystko o – umowa o dzieło

Umowa o dzieło, obok umowy o pracę i umowy zlecenie, jest jedną z najczęściej zawieranych między pracodawcą, a pracownikiem umów. Praktycznie rzecz ujmując, umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną, której postanowienia regulowane są poprzez artykuły 627 – 646 Kodeksu cywilnego i polega na wykonaniu na rzecz zamawiającego określonego dzieła – jej główny przedmiot stanowi więc rezultat.