Czym zajmuje się komornik?

Często słyszymy o działaniach komornika, ale nie zawsze dokładnie rozumiemy, jakie są jego obowiązki i uprawnienia. W niniejszym artykule postaram się wyjaśnić czym zajmuje się komornik oraz jakie są jego główne obowiązki i prawa.

Kim jest komornik?

Komornik to osoba uprawniona do wykonania czynności komorniczych, czyli głównie egzekucji sądowych decyzji. Komornik działa na podstawie ustawy i posiada pewne uprawnienia, które pozwalają mu na realizację swoich obowiązków.

Główne obowiązki komornika

 1. Egzekucja orzeczeń sądowych: Gdy sąd wyda wyrok nakazujący zapłatę określonej sumy pieniężnej lub przekazanie określonej rzeczy, to komornik jest odpowiedzialny za jego wykonanie. Jeśli dłużnik nie zapłaci dobrowolnie, komornik ma prawo zająć jego majątek.
 2. Spisywanie majątku dłużnika: Jeśli dłużnik nie spłaci swojego długu, komornik może dokonać spisu majątku dłużnika w celu ustalenia, jaki majątek można zająć w celu zaspokojenia wierzytela.
 3. Sprzedaż majątku dłużnika: W przypadku braku spłaty długu, komornik może podjąć decyzję o sprzedaży majątku dłużnika na aukcji, aby uzyskać środki na pokrycie długu.
 4. Wydanie orzeczeń o eWindykacji: Jeśli dłużnik nie spłaci swojego długu, komornik może wystąpić z wnioskiem o wydanie orzeczenia o eWindykacji, które pozwala na zajęcie środków z konta bankowego dłużnika.
 5. Zabezpieczenie roszczeń: Komornik może również działać na rzecz zabezpieczenia roszczeń wierzytela, np. poprzez zastaw rejestrowy na nieruchomości dłużnika.

Prawa komornika

Komornik posiada pewne uprawnienia, które pozwalają mu na skuteczną realizację swoich obowiązków:

 1. Dostęp do informacji: Komornik ma prawo uzyskiwać informacje o stanie majątkowym dłużnika, jego dochodach oraz zobowiązaniach.
 2. Wprowadzenie do mieszkania lub innego pomieszczenia: Jeśli istnieje potrzeba dokonania czynności komorniczych, komornik ma prawo wejścia do mieszkania lub innego pomieszczenia, w którym może znajdować się majątek dłużnika.
 3. Zajęcie majątku: Komornik ma prawo zająć majątek dłużnika, jeśli jest to konieczne do zaspokojenia wierzytela.
 4. Współpraca z innymi instytucjami: Komornik może współpracować z innymi instytucjami, takimi jak banki czy urzędy skarbowe, w celu uzyskania informacji niezbędnych do realizacji egzekucji.

W jaki sposób chronić się przed działaniami komornika?

 1. Spłata długu: Najlepszym sposobem na uniknięcie działań komornika jest terminowa spłata zobowiązań. Jeśli mamy problemy z terminową spłatą długu, warto skontaktować się z wierzycielem i próbować negocjować warunki spłaty.
 2. Znajomość swoich praw: Warto znać swoje prawa w stosunku do komornika. Choć komornik ma pewne uprawnienia, to nie oznacza, że może działać dowolnie. Jeśli uważamy, że komornik przekroczył swoje uprawnienia, warto skonsultować się z prawnikiem.
 3. Komunikacja z komornikiem: W przypadku problemów związanych z egzekucją warto nawiązać kontakt z komornikiem i wyjaśnić sytuację. Często otwarta komunikacja może pomóc w znalezieniu rozwiązania problemu.

Podsumowując, komornik jest instytucją odpowiedzialną za egzekucję orzeczeń sądowych. Posiada on pewne uprawnienia, które pozwalają mu na skuteczną realizację swoich obowiązków. Jednakże warto znać swoje prawa i starać się unikać sytuacji, w której komornik będzie musiał podejmować działania egzekucyjne wobec nas.