Jakie obowiązki wykonuje na co dzień magazynier w swojej pracy?

praca magazynier

Większe firmy handlowe posiadają własne hale magazynowe, do których obsługi zatrudniani są specjaliści. Praca na stanowisku magazyniera wymaga duże sprawności fizycznej, ale także sporych umiejętności logistycznych czy nawet z zakresu zarządzania zespołem i dostawami. Jakie są główne obowiązki magazyniera?

Praca na magazynie – na czym polega?

Jeszcze kilkanaście lat temu magazynierzy wykonywali głównie pracę fizyczną. Ich zadaniem było przyjmowanie dostaw, porządkowanie ich oraz przenoszenie towarów w konkretne miejsce. Zajmowali się oni również kompletowaniem zamówień. Niemniej jednak w ostatnim czasie większość firm postawiła na automatyzację, dlatego obecnie część zadań przejęły maszyny. Od magazynierów wymaga się natomiast nie tylko siły fizycznej, lecz również posiadania sporych umiejętności logistycznych bądź z zakresu zarządzania. Na co dzień zajmują się oni:

  • przyjmowaniem dostaw – podstawowym zadaniem jest sprawdzenie poprawności dokumentacji oraz przeliczenie towarów, które wpływają na magazyn,
  • zarządzaniem przestrzenią magazynową – pracownicy planują rozmieszczenie poszczególnych towarów, mając na uwadze między innymi ich specyfikę,
  • przygotowywaniem zamówień i kompletowaniem paczek dla klientów indywidualnych oraz biznesowych,
  • przygotowywaniem dokumentacji magazynowej i sprawdzaniem poprawności otrzymywanych dokumentów wewnętrznych,
  • kontrolowaniem stanów magazynowych i uzupełnianiem zapasów,
  • obsługą urządzeń magazynowych – wózków widłowych czy podajników,
  • kontrolą jakości towarów,
  • nadzorowaniem wszelkich procesów magazynowych.

Kto może zostać magazynierem?

Zakres obowiązków magazyniera jest na tyle szeroki, że specjalizację tą można uznać za interdyscyplinarną. Z jednej strony kandydat na stanowisko nie może bać się pracy fizycznej, z drugiej strony musi on umieć obsługiwać poszczególne urządzenia, wypełniać dokumentację zgodnie z przyjętymi normami czy obowiązującymi przepisami, a także zarządzać procesami, które na co dzień zachodzą w przestrzeniach magazynowych. Obecnie większość firm różnicuje poziom specjalizacji poszczególnych magazynierów. Początkujący pracownik otrzymuje więc tytuł młodszego magazyniera i jego podstawowym obowiązkiem jest obsługa maszyn czy przyjmowanie dostaw. Wraz z upływem lat, specjalista zdobywa doświadczenie, zatem jego zakres obowiązków ulega rozszerzeniu. Otrzymuje awans na magazyniera, a następnie na starszego magazyniera i kierownika magazynu. W przypadku młodszych magazynierów zwykle wymagane jest wykształcenie średnie, natomiast kierownicy magazynów muszą posiadać wykształcenie wyższe, najlepiej w zakresie logistyki czy transportu. Warto mieć na uwadze, że kierownik magazynu pełni nadzór nie tylko nad wszelkimi procesami, lecz również nad zatrudnionymi na magazynie pracownikami. Oznacza to, że musi on posiadać nie tylko specjalistyczną wiedzę czy praktykę zawodową, lecz również umiejętności zarządcze.

Czy opłaca się zostać magazynierem?

Globalizacja powoduje coraz swobodniejszy przepływ towarów, również na skalę międzynarodową. To sprawia, że zapotrzebowanie na magazynierów stale rośnie. Pozostaje pytanie, czy rzeczywiście warto szukać pracy w tym zawodzie? Na ogół początkujący magazynier zarabia niewiele ponad najniższe wynagrodzenie krajowe, niemniej jednak wymagania na stanowisko są stosunkowo niewielkie. Z czasem może on liczyć na awans zawodowy, a także podwyżkę. Obecnie większość firm organizuje różnego rodzaju szkolenia, dzięki którym pracownicy magazynów mogą stale podnosić swoje kompetencje. Należy pamiętać, że zakres obowiązków poszczególnych zatrudnionych może różnić się w zależności od rodzaju firmy, w jakiej pracują. W mniejszych przedsiębiorstwach magazynierzy mają zdecydowanie więcej zadań do wykonania, natomiast w korporacjach zakres obowiązków konkretnych pracowników jest znacznie węższy. Aplikując na stanowisko, warto dokładnie sprawdzić wymagania stawiane kandydatom, a także warunki zatrudnienia czy właśnie zakres obowiązków.