Czym zajmuje się trybunał konstytucyjny – wnikliwe rozpatrywanie funkcji i zadań

W dzisiejszych czasach, kiedy prawa i wolności obywatelskie są coraz częściej przedmiotem publicznej debaty, rola Trybunału Konstytucyjnego w ochronie konstytucyjnego ładu prawego staje się niezmiernie ważna. Trybunał Konstytucyjny jest kluczowym organem władzy sądowniczej w Polsce, którego zadaniem jest przede wszystkim sprawowanie kontroli nad zgodnością prawa z Konstytucją RP. Dzięki swojej działalności, Trybunał Konstytucyjny gwarantuje, że…