Umowa o pracę – niezbędne informacje

Zatrudniając pracownika, konieczne jest podpisanie umowy o pracę. Podczas niej pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy, którą nadzoruje pracodawca. Rodzajów takich umów jest kilka. Czym one się od siebie różnią i czym się charakteryzują? Odpowiedzi na te pytania będą zawarte w tym artykule.

Rodzaje umowy o pracę

Umowa o pracę zobowiązuje obie strony, ponieważ jest wzajemną umową. Zawierana jest na określony okres, w zależności od rodzaju umowy. Rodzaje umów o pracę, jakie można wymienić to:

  • Umowa na czas określony,
  • umowa na czas nieokreślony,
  • umowa na okres próbny,
  • umowa na czas wykonywania określonej pracy.

Każde z tych umów charakteryzuje to, że są one bezterminowe albo terminowe. Terminowe to: na czas nieokreślony, na okres próbny czy na czas wykonywania określonej pracy. 

Wszystko o umowie o pracę

Umowa o pracę to tzw. oświadczenie woli, w której pracownik zobowiązuje się do wykonywania określonej pracy pod nadzorem swojego pracodawcy. Praca wykonywana jest w miejscu, które określa pracodawca. Równocześnie pracodawca zobowiązuje się do wypłacania wynagrodzenia, którego wysokość określona jest w umowie. Taka umowa musi być zawarta pisemnie. Jeżeli tak nie jest, pracodawca zobowiązany jest do sporządzenia pisma. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy. Umowa musi zawierać datę, w której została zawarta, rodzaj umowy, strony stosunku pracy, a także warunki umowy: wymiar czasu pracy, rodzaj wykonywanej pracy, miejsce oraz wysokość wynagrodzenia. 

Wszystko o umowie o dzieło

Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną. Zawierana jest pomiędzy osobą, która zleca dzieło i osobą, która przyjmuje na nie zamówienie. Osoba, która przyjmie zlecenie, zobowiązuje się do jego wykonania, a druga strona zobowiązana jest do wypłaty wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia zawarta jest w umowie. Praca wykonywana na podstawie umowy o dzieło musi dać namacalny rezultat: materialny albo niematerialny. Materialnym rezultatem są wszelkie prace fizyczne, z kolei niematerialne to np.: zaprojektowanie strony internetowej. Jeżeli chodzi o składki ZUS — w umowie o dzieło on nie obowiązuje, natomiast obowiązkowy jest podatek dochodowy. Od 1 stycznia 2021 zgłaszanie umowy o dzieło do ZUS jest obowiązkowe, więc pomimo nie płacenia składek, należy zgłosić fakt wykonywana takiej pracy. 

Jest wiele rodzajów umów o pracę. Niektóre z nich są bezterminowe, inne są terminowe. Oprócz umów o pracę istnieją również umowy cywilnoprawne takie jak umowa o dzieło czy umowa zlecenie. Każda z tych umów narzuca zobowiązania zarówno na pracownika, jak i na pracodawcę. 

Podobne wpisy